AI REGIO EURECAT

Creació d’una nova aliança per a la digitalització de petites i mitjanes empreses a través de l’aplicació d’Intel·ligència Artificial.

El projecte AI Regio té l’objectiu de cobrir les tres problemàtiques principals que actualment estan impedint que els Digital Innovation Hubs (DIHs), impulsats per Intel·ligència Artificial, implementin vies de transformació digital efectives per a les seves petites i mitjanes empreses manufactureres a nivell polític, tecnològic i empresarial.

A nivell polític, les estratègies regionals d’especialització intel·ligent per a la fabricació sostenible i la transformació digital no estan suficientment coordinades i integrades a nivell transregional i paneuropeu. AI Regio fomenta una cooperació més estreta entre les regions europees, països de la UE i fora de la UE per assegurar-se que les innovacions es puguin aplicar.

D’altra banda, a nivell tecnològic, les Digital Manufacturing Platforms (DMP) i els Digital Innovation Hubs (DIHs) juguen un paper fonamental en la implementació del Mercat Únic Digital (Digital Single Market) i en la digitalització de les Directives de la Indústria Europea per a les petites i mitjanes empreses. Actualment, existeixen projectes i iniciatives que s’executen de forma massa independent entre sí, fet que provoca que perdin la oportunitat de beneficiar-se dels resultats dels altres. Els socis d’AI Regio integraran les plataformes de fabricació digital existents per ajudar a integrar-les en les ofertes dels centres d’innovació digital.

Finalment, a nivell empresarial, les ofertes actuals dels DIHs es limiten als sectors de la Indústria 4.0 i encara no se centren en aplicacions impulsades per la intel·ligència Artificial. En aquest sentit, el projecte AI Regio té l’objectiu de solucionar aquesta problemàtica millorant la xarxa de DIH i petites i mitjanes empreses regionals.

Per aconseguir els seus objectius, el projecte AI Regio es basa en els 4 punts per a l’estratègia d’innovació VANGUARD (aprendre-connectar-demostrar-comercialitzar), alineant constantment els seus mètodes amb la iniciativa AI DIH Network i els seus actius.

El projecte AI Regio està coordinat per la Universitat Politècnica de Milà i compta amb la participació d’Eurecat a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence i el seu Departament de Consultoria.

AI REGIO LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

AI REGIO – Aliança de regions i Hubs per la transformació digital impulsada per la IA de les pimes manufactureres europees

Referència del projecte 

H2020-EU.2.1.1.- 952003

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria DT-ICT-03-2020 – I4MS (phase 4) – uptake of digital game changers

Web del projecte

www.airegio-project.eu