AMFEED dissenya i fabrica nous materials per fer-los servir en tècniques de fabricació additiva per obtenir peces metàl·liques i ceràmiques que es caracteritzen per un nivell de porositat controlat, obtingudes mitjançant processos de sinterització i orientades a aplicacions d’alt valor afegit com ara el camp de la salut o la microelectrònica.

El projecte fa servir mètodes basats en la tècnica FFF (Fused Filament Fabrication) per desenvolupar materials nous ad-hoc que no existeixen al mercat (filaments amb alta càrrega metàl·lica/ceràmica i pastes ceràmiques). També adapta la maquinària per a aquesta nova solució i aplicacions.

Gràcies a l’ús de la tècnica FFF es podrà dissenyar i definir, d’una manera controlada, el porus intern de la peça final, treballant amb la composició interna del material per processos de compounding (grau de porositat intrínseca), així com amb els forats interns (gaps) derivats de la mateixa deposició per capes i les estratègies que s’hagin fet servir.

El projecte compta amb un consorci format per l’empresa AMES, la Fundació CIM, FAE i Eurecat, mitjançant la Unitat de Materials Compòsits. El paper de la unitat consisteix a desenvolupar materials nous carregats amb partícules metàl·liques i ceràmiques per fer-los servir en impressió 3D.

Dades generals

Projecte

AMFEED – Nous mètodes de fabricació de components porosos sinteritzats basat en tècniques d’impressió 3D.

Referència projecte

RTC-2017-6363-5

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER