Analítica avançada granges de porcs eurecat

El projecte “Analítica avançada en granges de porcs” aplica Intel·ligència Artificial a les explotacions ramaderes del sector porcí amb l’objectiu d’incrementar la seva producció i competitivitat.

L’analítica avançada de dades té una gran importància pel sector agroalimentari al tractar-se d’un àmbit amb un gran potencial de generació de dades. L´ús massiu de sensors per a la obtenció de dades de les explotacions agràries i ramaderes exigeix grans capacitats de processament i noves estratègies en analítica de dades que permetin millores en la presa de decisions.

En aquest sentit, el projecte impulsat per la Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat vol demostrar al sector la utilitat de l’analítica de dades per millorar l’eficiència en els seus processos productius.

Els objectius principals del projecte són:

  • Contribuir a la valorització de les dades que es poden obtenir en el sector agroalimentari.
  • Conscienciar sobre les necessitats del sector en matèria de seguretat, tecnologia, formació i gestió de les dades per ajudar a dirigir les futures inversions.
  • Facilitar l’eficiència i la productivitat dels processos productius mitjançant un anàlisi de les dades.
  • Contribuir a incrementar la competitivitat del sector i al desenvolupament de nous models de negoci per tal d’accelerar la implantació de solucions tecnològiques innovadores al mercat.
  • Assessorar i acompanyar les empreses del sector agroalimentari en la definició i implantació de les seves estratègies digitals.

A través de l’estudi d’un conjunt de dades operacionals de vàries granges i juntament amb la integració de dades en temps de cicle o temps real, el projecte ha creat i validat un nou model de millora productiva de granges de reproducció de garrins. A més, aquesta nova metodologia desenvolupada ha permès identificar les variables claus per a obtenir aquests bons resultats i a definit una llista de recomanacions per continuar millorant la productivitat de granges.

Els resultats i les recomanacions obtinguts pel projecte s’expliquen i comparteixen en el document de bones pràctiques que es mostra a continuació:

El projecte s’ha realitzat en col·laboració amb el grup d’empreses OPP Group, dedicades a l’acompanyament i a la transferència de coneixement per a la millora tecnològica i productiva del sector porcí, que ha provat les tecnologies a les granges de producció comercial gestionades pel grup.

Dades generals

Projecte

Analítica avançada en granges de porcs

Referència del projecte

015_2018 – 56 30015 2018 2A

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Comissió Europea i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.