Servei (app-servidor) per gestionar el personal en finques agrícoles i agilitzar el procés d’identificació dels treballadors que desenvolupen la seva activitat a la finca.

El projecte APPERVITI facilita als tècnics i als responsables d’empreses vitivinícoles la identificació de cadascun dels operaris contractats per fer tasques específiques de camp.

Aquests operaris solen ser contractats massivament per dur a terme certes tasques agrícoles, com ara la poda o la verema. Actualment, els responsables de l’empresa no disposen d’eines àgils perquè tècnics i encarregats puguin verificar que l’operari que es troba al camp sigui, efectivament, l’operari contractat, registrar ràpidament la localització, la tasca i el temps dedicat de cada operari i remetre o extreure digitalment la informació registrada en formats compatibles per ser transferits i/o fets servir per altres eines de software (ERP, etc.).

APPERVIT dona resposta a aquestes necessitats amb la definició i el desenvolupament d’una app per gestionar i controlar la presència, els horaris, les tasques i la ubicació dels operaris i els treballadors en una finca agrícola. L’app, que funciona amb connexió a internet, té integrat un sistema d’identificació/verificació de cada operari a temps real basat en tecnologies biomètriques, concretament, en el reconeixement facial.

L’app APPERVITI està sincronitzada amb un software de servidor que permet importar i exportar bases de dades dels operaris en formats compatibles i integrables amb altres eines de software que el client pugui fer servir.

El projecte APPERVITI està liderat per INNOVI, el clúster vitivinícola català, i està participat per Juvé & Camps, ADECCO, eFoodPrint i Eurecat, que participa en el projecte mitjançant la Unitat d’IT Security. Eurecat és el soci responsable d’analitzar les tecnologies existents per identificar i verificar la identitat de l’operari, desenvolupar els diversos components de software que formen part de l’app i donar suport a la seva integració.

Dades generals

Projecte

APPERVITI – APP per agilitzar la gestió del personal de camp vitivinícola

Referència projecte

AEI-010500-2018-238

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme dins el programa de suport a les AEI per contribuir en la millora de la competitivitat de la indústria espanyola.