El projecte AVINT vol desenvolupar i implementar una aplicació per predir la rugositat i acabat superficial de peces mecanitzades per una integritat superficial òptima. Addicionalment, el projecte permetrà l’obtenció de nous productes i peces amb valor afegir com eines de mecanitzat, recobriments per eines i lubricants/refrigerants.

El projecte concentra la seva activitat en l’optimització de l’eficiència de processos de mecanitzat metàl·lic, aplicant eines de simulació i optimització i aprenentatge automàtic per a una major optimització del control de la qualitat i integritat superficial dels components.

AVINT és un projecte de la Comunitat Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT amb la participació de Industrias Teixidó, Mecanitzats Privat, GUTMAR, FLUBETECH, IMCAR TOOLS, FUCHS LUBRICANTES, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i Eurecat. L’objectiu de la Comunitat és consolidar un pol d’innovació líder en fabricació eficient i sostenible a Catalunya, mitjançant el desplegament d’una xarxa de capacitats i plantes pilot que han de servir per agilitzar i consolidar la cadena de valor de la R+D+i industrial.

Eurecat lidera projecte a través de la seva la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, que s’ha encarregat de la integració superficial de peces mecanitzades i eines de mecanitzat i el disseny d’assaigs específics per determinar la vida en servei de components. Per altra banda, la Unitat de Smart Management Systems també participa en el projecte desenvolupant una base de dades i l’aplicació predictiva de la rugositat basada en reconeixement de patrons i tècniques d’aprenentatge automàtic.

Dades generals

Projecte

AVINT – Estratègies avançades de mecanitzat i predicció de la rugositat per una integritat superficial òptima.

Referència projecte

COMRDI16-1-0019

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio