BACKHOME EURECAT

Tecnologies d’assitència relacionades amb les Brain Computer Interfaces (BCI) per millorar l’autonomia física i social, així com la qualitat de vida de persones que pateixin algun tipus de discapacitat. El projecte Backhome desenvolupa una solució que permet cobrir les necessitats d’aquestes persones i oferir serveis d’inclusió i teleassistència als qui ho necessitin.

BackHome va assolir 5 innovacions claus avançant l’estat d’art: (i) una arquitectura modular i distribuïda; (ii) un nou equip BCI amb elèctrodes pràctics dirigit a establir un nou estàndard de lleugeresa, autonomia, comoditat i fiabilitat; (iii) software fàcil de usar dissenyat per les necessitats dels usuaris; (iv) un sistema de telemonitorització i suport a casa per assistir i monitoritzar els usuaris a casa pròpia; i (v) una aplicació Web per els terapeutes per proporcionar i monitoritzar la rehabilitació cognitiva i assessorar la qualitat de la vida dels usuaris.

Dades generals

Projecte
BACKHOME – Brain-neural computer interfaces on track to home – Development of a practical generation of BNCI for independent home use

Programa i convocatòria
FP7-ICT-2011-7