BBI4.0 EURECAT

Desenvolupament de mòduls de processament de senyals integrats amb sensors virtuals basats en dades i solucions d’aprenentatge automàtic (Machine Learning) de detecció de novetats/anomalies, específicament dirigits a la indústria manufacturera.

BBI4.0 és un subprojecte de l’European Factory Platform (EFPF) que proposa implementar solucions noves de manteniment predictiu (PM, per les sigles en anglès) basades en dades per a  aplicacions industrials. Els objectius i mòduls proposats amplien les funcionalitats de la plataforma EFPF i demostren les seves capacitats principals mitjançant el desenvolupament de solucions a mida per a casos d’ús.

Els objectius principals del projecte són:

  • Dissenyar i desenvolupar mòduls i solucions de processament de senyals i reconeixement de patrons personalitzats per a les dades de sensors industrials.
  • Dissenyar, desenvolupar i estendre solucions basades en aprenentatge automàtic (ML) i aprenentatge profund (DL) de detecció de novetats/anomalies per a aplicacions de PM.
  • Desenvolupament de Sensors Virtuals (VS) per contribuir a una millor comprensió del procés i proporcionar major estabilitat al sistema.

Els mòduls  d’analítica per a les aplicacions de manteniment predictiu són elements clau per millorar els indicadors clau de rendiment (KPI) de fabricació, com ara l’eficàcia general de l’equip (OEE). Desenvolupar eines potents, personalitzades i fàcils de fer servir és fonamental per fer de la Indústria 4.0 una realitat.

El projecte BBI4.0 està dissenyat i executat per la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat, que desenvolupa solucions innovadores (algorismes, mètodes, plataformes) basades en una combinació d’Intel·ligència Artificial i tecnologies de gestió del coneixement, especialment per al sector industrial , energètic i sostenibilitat.

L’EFPF és un ecosistema de fàbrica intel·ligent federat i una plataforma digital que interconnecta diferents parts interessades del domini de la fabricació digital, cosa que permet als usuaris utilitzar funcionalitats innovadores, experimentar amb enfocaments disruptius i desenvolupar solucions personalitzades per maximitzar la connectivitat, la interoperabilitat i l’eficiència a les cadenes de subministrament.

Dades generals

Projecte

BBI4.0 – Subprojecte per al desenvolupament d’aplicacions i serveis de fabricació digital per a la plataforma EFPF

Referència del projecte 

H2020-DT-2018-1- 825075

Programa i convocatòria

BBI4.0 és un subprojecte que forma part del projecte “European Factory Platform”, finançat pel programa de la Unió Europea Horizon 2020 dins la convocatòria DT-ICT-07-2018-2019 – Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories

Web del projecte

Projecte BBI4.0