torres quevedo eurecat

Desenvolupament i estandardització de la micoremediació en sòls contaminats per hidrocarburs.

El projecte Beca Torres Quevedo avalua el rendiment de la tecnologia de micoremediació de manera sistemàtica amb sòls de diferent textura, amb addició de diferents substrats inòculs i en diferents condicions ambientals (temperatura i humitat). Un dels principals outputs del projecte és la confecció d’una guia d’implementació de la micoremediació per orientar a les empreses i organismes implicats a l’hora d’aplicar aquest tractament.

La micoremediació és una tècnica que actualment està en vies de desenvolupament. Un dels principals obstacles per convertir-se en una tecnologia de referència és la manca de consens sobre quines són les condicions d’operació idònies, fet que dificulta la seva reproductibilitat i transferència.

Eurecat lidera el projecte a través de la seva Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) des de la qual s’executen totes les tasques experimentals. El projecte també compta amb la participació de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental (WEEI) que s’encarrega de la realització de l’anàlisi de cicle de vida i amb la Unitat de Ciències Òmiques que realitza els anàlisis de biologia molecular pertinents.

L’objectiu de les ajudes Torres Quevedo (PTQ) es basa en la concessió d’ajudes d’una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics estatals, centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes d’investigació industrial, el desenvolupament experimental o estudis de viabilitat.

Dades generals

Projecte

Beca Torres Quevedo –  Desenvolupament i estandardització de la micoremediació en sòls contaminats per hidrocarburs

Referència del projecte 

PTQ2019-010503

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria TORRES QUEVEDO 2019 de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI).