Disseny de tecnologies d’estabilització i recuperació de contaminants metàl·lics de sòls per mitjà de microorganismes nadius.

El projecte BiMeSOIL té com a objectiu revaloritzar sòls contaminats mitjançant un disseny de tractament in situ i a mida, a través de l’ús de microorganismes nadius especialitzats, millorant els processos de lixivació o estabilització de metalls problemàtics, com el plom, l’arsènic, el crom, el cadmi o el mercuri.

La caracterització del sòl i la investigació biològica dirigida conduiran a processos de tractament in situ i a mida, mitjançant tècniques de bioremediació (biomagnificació i bioaugmentació) o tècniques mixtes (biològiques i fisicoquímiques combinades).

Aquests són alguns objectius del projecte:

  • Caracterització física del sòl.
  • Identificació de contaminants.
  • Investigació biològica, selecció i caracterització d’organismes susceptibles de descontaminació
  • Desenvolupament de carriers per a la dispersió eficient de microorganismes i recuperació sostenible a partir de residus recuperats (carbonet, zeolites, etc.)
  • Modelització del flux de contaminants mitjançant eines hidrogeoquímiques.

BiMeSOIL està coordinat per Eurecat a través de la seva Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS), que és responsable dels principals objectius de desenvolupament, entre els quals es troben l’avaluació del lloc, l’aïllament i caracterització de microbis, així com el disseny del tractament.

El consorci del projecte també compta amb la col·laboració d’Amphos 21 Consulting, una consultora ambiental de Barcelona.

Dades generals

Projecte

BiMeSOIL – Processos mediats biològicament per a la descontaminació de sòls afectats per residus metàl·lics industrials

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie No. 801342 (Tecniospring INDUSTRY), així com de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ).