BioHortiTech Eurecat

Tecnologies millorades de bioinòculs i d’encoixinament viu adreçats a la gestió integrada de cultius hortícoles.

Actualment, l’ús de bioinòculs en el sector de l’agricultura comercial es veu obstaculitzat per diversos factors com són la falta de coneixement sobre l’ecologia microbiana i l’eficiència de la formulació, així com la poca conscienciació dels agricultors pel que fa a la tecnologia d’aplicació i els requisits de diferents sistemes de cultiu.

El projecte BioHortiTech té l’objectiu de millorar el coneixement sobre la dinàmica ecològica de bioinòculs per a la protecció i nutrició de les plantes, tant en sistemes d’agricultura integrada com orgànica, amb encoixinament viu en condicions ambientals i climàtiques contrastades.

En el marc del projecte, que compta amb la participació de la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat, es realitzaran estudis per dilucidar com els bioinòculs interactuen amb microbis, patògens, simbiòtics i altres i a la vegada, comprendre com estan influïts per les condicions ambientals i agronòmiques. Aquest coneixement és essencial per tal de maximitzar els beneficis associats a l’ús de microbis beneficiosos en l’agricultura i l’horticultura comercial, així com per integrar-ne l’ús amb altres pràctiques agronòmiques.

Per millorar l’eficiència de la formulació, BioHortiTech utilitza un enfocament innovador basat en polímers biodegradables o closques de càpsules híbrides derivades de biomasses infrautilitzades per formular la microencapsulació de bioinòculs i bioefectors (substàncies que promouen el creixement de les plantes o la resistència a esforços biòtics o abiòtics) que contribueixin a la protecció o nutrició de les plantes.

El consorci del projecte BioHortiTech, liderat per l’Institut Nacional d’Investigació Hortícola de Polònia (INHORT), també compta amb la participació del centre “Horticultural Research at East Malling (NIAB-EMR)” del Regne Unit, l’Institut Max Planck d’Investigació de Polímers d’Alemanya, el Grup de Recerca en Agricultura Biològica de França i el grup Carinsa (Espanya).

El projecte està finançat per l’activitat ERA-NET Cofund SusCrop (Producció Sostenible de Cultius), en el marc de la Iniciativa de Programació Conjunta sobre Agricultura, Seguretat Alimentària i Canvi Climàtic (FACCE-JPI).

BioHortiTech logo eurecat

Dades generals

Projecte

BioHortiTech – Tecnologies millorades de bioinòculs i d’encoixinament viu per a la gestió integrada de cultius hortícoles

Referència del projecte 

PCI2020-120699-2 (SusCrop-ERA-NET)

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria Projectes d’I+D+i “Programació Conjunta Internacional” Convocatòria 2020-2 de l’Agència Estatal d’Investigació.