BIOPLASMA EURECAT

Desenvolupament de tecnologies innovadores de recobriment i tractament superficial per aplicacions biomèdiques, mitjançant tècniques de deposició en buit assistides per plasma.

El projecte BIOPLASMA desenvolupa recobriments avançats i innovadors per aplicacions biomèdiques, com pròtesis i implants, amb l’objectiu de millorar la resposta biològica d’aquests components. Així, l’aplicació d’aquests recobriments elimina les complicacions clíniques i quirúrgiques derivades d’una falta de biocompatibilitat i bioestabilitat, tant química com mecànica.

La solució de BIOPLASMA permet obtenir recobriments amb  una major resistència al desgast, elevada duresa i adhesió, baix coeficient de fricció i bones propietats antibacterianes, entre d’altres millores.

Els recobriments avançats s’obtindran a través de la implementació de tècniques de recobriment basades en la deposició física en fase de vapor (PVD per les seves sigles en anglès), com són l’evaporació per arc catòdic, la polvorització catòdica magnetró, els tractaments superficials de deposició i la implantació iònica per immersió en plasma (PIIID per les seves sigles en anglès).

El projecte compta amb la participació d’Eurecat, a partir de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, juntament amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Associació de la Industria Navarra (AIN).

bioplasma logo

Dades generals

Projecte

BIOPLASMA – Innovació en recobriments avançats per aplicacions biomèdiques obtinguts mitjançant tècniques de deposició en buit assistides per plasma

Referència projecte

MAT2015-67103-C4-4-R

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i per la Unió Europea en el marc de la convocatòria Retos-Investigación del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat