Olefines i aromàtics lleugers que utilitzen hidrocarburs lleugers (C1, C3 i C4) mitjançant la implementació de nous procediments, que impliquin metodologies de síntesi de catalitzadors innovadors i disseny i processament de reactors nous, demostrant la seva millora en la sostenibilitat i l’escalabilitat econòmica en els processos industrials existents.

El projecte BiZeolCat comparteix la visió d’una economia innovadora i sostenible basada en principis d’economia circular com l’ús eficient dels recursos.

Eurecat està a càrrec de la coordinació del projecte BiZeolCat, liderant les tasques relacionades amb la síntesi, la caracterització i el mecanisme de reacció del catalitzador, a més de participar a les proves catalítiques i d’optimització.

Per altra banda, Eurecat té un paper clau contribuint a l’avaluació social, ambiental i de seguretat del projecte. Finalment, el centre dóna suport l’estratègia d’impacte que ajuda a cada soci a identificar potencials drets de propietat intel·lectual i la preparació d’estratègies d’explotació individuals.

Dades generals

Projecte

BiZeolCat – Catalitzadors Bifuncionals basats en Zeolites i procés Innovador per a la Transformació Sostenible d’Hidrocarburs

Referència projecte

H2020-CR-NMBP-24-2018- 814671

Programa i convocatòria

Aquest projecte ha rebut finançament de la Unió Europea del programa d’ innovació i recerca Horizon 2020 dins la convocatòria NMBP-24-2018 en Sostenibilitat Industrial

European Comission Logo Horizon 2020