BUILT2SPEC EURECAT

L’objectiu de Built2Spec és reduir les diferències d’eficiència energètica que es produeixen entre el disseny d’un edifici i la seva construcció final. Per aconseguir-ho, el projecte aporta tecnologia innovadora que permet inspeccionar àrees en construcció perquè es compleixin els requisits europeus d’eficiència energètica i aconseguir construccions més sostenibles amb un cost menor.

El projecte, on hi participen 20 socis europeus, aporta tecnologia innovadora als professionals de la construcció perquè puguin autoinspeccionar les edificacions mitjançant un sistema específic de control de qualitat. Eurecat aporta la seva expertesa al projecte a través de la Unitat de Projectes Integrals i Laboratoris.

A part, Eurecat, en cooperació amb alguns socis, ha desenvolupat un dron i eines per a la inspecció aèria d’un lloc de construcció. La utilització d’aquestes eines per a la inspecció aèria automatitza la generació de reconstruccions tridimensionals altament realistes que poden servir per comparar el model “as-planned” extret del sistema BIM contra el model “as-built” generat pel pilot.

La tecnologia Built2Spec dotarà d’un seguit d’eines intel·ligents als promotors de la construcció perquè puguin assolir fàcilment els requeriments europeus d’eficiència energètica i, en darrer terme, aconseguir construccions més sostenibles amb un cost molt menor.

Dades generals

Projecte

BUILT2SPEC: Self-Inspection, 3D Modelling, Management and Quality-Check Tools for the 21st Century Construction Worksite

Programa
H2020-LEIT-NMP-EEB3

H2020 LOGO EURECAT