B-WATERSMART EURECAT

Desenvolupament de noves aplicacions a gran escala per múltiples usos i sectors de l’aigua en diferents escenaris.

El projecte B-WaterSmart té l’objectiu d’accelerar la transformació cap a una economia i societat més intel·ligent en relació a l’aigua a tota la costa d’Europa. El projecte aplica un enfocament d’innovació sistèmica a gran escala per seleccionar, connectar i demostrar un conjunt personalitzat de tecnologia, gestió i solucions de dades intel·ligents per múltiples usos i sectors de l’aigua, i crear nous models comercials basats en l’economia circular i la intel·ligència de l’aigua.

D’altra banda, el projecte B-WaterSmart desenvoluparà metodologies, eines i processos per permetre l’ús segur de fonts alternatives d’aigua, particularment l’aigua reutilitzada, per tal de millorar l’eficiència de l’aigua i preparar a les ciutats enfront una manca d’aigua així com els diversos reptes del canvi climàtic.

Durant el projecte, es realitzaran diferents casos d’estudi en sis regions europees: Alacant (Espanya), Bodo (Noruega), Flandes (Bèlgica), Lisboa (Portugal), Frisia Oriental (Alemanya) i Venècia (Itàlia). Eurecat, a través de la seva Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) i la Unitat de Smart Management Systems, participarà en el cas d’estudi d’Alacant, aportant coneixements i solucions per a la recuperació d’amoni mitjançant destil·lació per membranes.

El projecte està coordinat per IWW Water Centre (Alemanya) i compta amb la participació de 35 socis de diferents països europeus.

B-WATERSMART LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

B-WaterSmart – Accelerant la intel·ligència hídrica a la costa d’Europa

Referència del projecte 

H2020-SC5-2019-2 – 869171

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria CE-SC5-04-2019 – Building a water-smart economy and society

Web del projecte