Nous cables d’alta i mitjana tensió dissenyats per simulació amb espessors de coberta i pantalla, que són més resistents a l’impacte i a la torsió.

El projecte CATESIM ha fet servir tècniques de simulació numèrica avançades per modelitzar els contactes entre les capes del cable i el comportament no lineal dels nous materials. La modelització ha permès el disseny de cables resistents al col·lapse plàstic de la pantalla durant el bobinatge i la instal·lació del cable, i n’assegura la impermeabilitat a l’aigua i una gran resistència.

El projecte, liderat per General Cable, ha comptat amb la participació de la Unitat de Modelització i Simulació d’Eurecat, que ha fet front a la complexitat del càlcul, en què destaquen reptes com modelitzar des dels detalls de les capes del cable a la gran escala de la bobina d’emmagatzematge o el comportament no lineal dels nous materials.

Per evitar aquestes dificultats, Eurecat ha implementat abstraccions complexes de càlcul que, juntament amb recursos de hardware de supercomputació, han permès obtenir resultats òptims en temps de càlcul assumibles dins dels terminis de disseny estàndard.

Dades generals

Projecte

CATESIM – Nous cables d’alta i mitjana tensió dissenyats mitjançant simulació

Referència projecte

RTC-2016-5787-3

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER