CERORSOM EURECAT

El projecte CERORSOM desenvolupa un innovador sistema de desgasat per aliatges lleugers per ultrasons per demostrar, per primera vegada a escala industrial, que la tecnologia de desgasat per ultrasons pot ser un mètode eficient en recursos i respectuós amb el medi ambient que pot utilitzar-se eficaçment en l’àmbit industrial.

La solució millorarà la qualitat de la fosa de l’alumini en reduir el contingut de gas i la formació d’òxid entre un 80-90% i reduirà les emissions de gasos al medi ambient en un 80-100%, permetent la producció de peces de fosa d’alt valor afegit.

El projecte es basa en demostrar la viabilitat de l’ús dels ultrasons per desgasar grans quantitats de metall fos en operacions en discontinu. CEROSOM avançarà el nivell de preparació de la tecnologia del TRL5 al TRL7, passant dels prototips conceptuals desenvolupats en el projecte ULTRAGASSING i els prototips funcionals del projecte DOSHORMAT en una robusta màquina pre-comercial.

Eurecat, a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics té un rol fonamental en l’execució del projecte, contribuint específicament en el disseny i desenvolupament de l’equip d’ultrasons, base del projecte, en la prova del prototip del projecte amb alumini fos i el seu posterior redisseny.

CERORSOM LOGO

Dades generals

Projecte

CERORSOM – Desenvolupament d’una tecnologia de desgasificació industrial per a la fabricació de components d’aliatge lleuger

Referència del projecte

EuroStars  Id. 11 529

Programa i convocatòria

Projecte finançat per EuroStars, co-financiat pels Països Membres d’Eureka i el programa Horizon 2020 de la Unió Europea.