CIMEC EURECAT

El projecte CIMEC pretén generar nous sistemes ciberfísics per millorar la productivitat del sector energètic durant la fabricació de peces d’alt valor afegit.

CIMEC incorporarà sistemes que ajudin a obtenir les prestacions dinàmiques, de monitoratge i de garantia de qualitat necessàries en la mecanització de peces.

La solució CIMEC permetrà eliminar problemes que poden aparèixer durant el procés de producció com el chatter, vibracions auto-induïdes que porten a errors en peces en procés de mecanització i acceleren el deteriorament d’elements mecànics.

Dades generals

Projecte

CIMEC

Referència projecte

RTC-2016-5097-3

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD i per la Unió Europea en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.