Comunitat IdF Eurecat

La Comunitat d’Indústries del Futur, coordinada per Eurecat i integrada per 28 entitats de referència de l’àmbit manufacturer català, pretén consolidar un pol d’innovació líder en Fabricació Eficient i Sostenible a Catalunya mitjançant la creació d’una xarxa de capacitats i plantes pilot locals que permetin cohesionar cadenes de valor integral entorn la R+D+i industrial.

La Comunitat IdF planteja conjuntament la realització de 5 projectes estratègics de recerca aplicada i desenvolupament industrial durant el trienni 2018-2020, enfocats als àmbits de digitalització industrial, robòtica col·laborativa, processos avançats i productes funcionals. Entre aquests s’inclouen el projecte IGNITE, sobre control i integració de maquinària intel·ligent; el SIMBIOTS, que busca facilitar una introducció de la robòtica col·laborativa a nous processos; el PLASTFUN, orientat al desenvolupament d’una planta pilot per peces plàstiques funcionals i plastrònica; el projecte AVINT, que desenvolupa estratègies avançades de mecanitzat i predicció de la rugositat; i el FAMPAI, sobre fabricació avançada de materials en pols per a aplicacions industrials.

Com a resultat d’aquests projectes s’obtindran diferents impactes transversals pel sector com: la creació d’un entorn productiu modular, interoperable i escalable mitjançant arquitectures d’informació eficients i flexibles dins la cadena de valor industrial o la validació i transferència de tecnologies de fabricació avançada en robòtica col·laborativa, in-mold electrònics i nanoreplicació, i producció de pols metàl·lica personalitzada, així com sistemes TIC industrials.

Dades generals

Projecte

IdF – Comunitat RIS3CAT Indústries del Futur

Referència projecte

COM16-1-0004

Programa i convocatòria

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.