COPStrans EURECAT

Suport a les recomanacions de les autoritats de Sao Paulo per promoure el disseny i la implementació d’un sistema de mobilitat i integrar-lo amb altres models de transport, promovent el concepte de mobilitat com a servei (MaaS, per les seves sigles en anglès).

El projecte “Support for the SPTrans Operations and Control Center (COP)” col·labora amb les autoritats de Sao Paulo amb l’objectiu d’impulsar la concepció d’un sistema d’informacions georreferencials per a la mobilitat i la seva posterior integració amb els altres sistemes, tant existents com futurs.

D’altra banda, el projecte identifica els components que seran contemplats en un futur sistema de plantejament i elabora recomanacions enfocades a la integració dels centres d’operacions de la Regió Metropolitana per a la implementació del concepte de Mobilitat com a servei (MaaS).

El projecte està liderat per Eurecat a través de la Unitat de Consultoria, que juntament amb  la Unitat de Big Data & Data Science s’encarreguen de les tasques relatives a noves tecnologies (incloent Intel·ligència Artificial i Big Data) i la planificació futura a través d’un Roadmap.

El consorci està format per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), MCRIT i CONCREMAT.

Dades generals

Projecte

Smart Mobility a São Paulo – Suport a les recomanacions del Centre de Control i Operacions (COP) de SPTrans per al disseny i la implementació del sistema; per a la integració d’altres models de transport i per implementar el concepte de mobilitat com servei (MaaS).

Referència del projecte 

World Bank number 1268499

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través del Programa de Mobilitat Intel·ligent de São Paulo “Millorar la mobilitat i accessibilitat a la ciutat per incrementar la qualitat de vida de la població, especialment de les comunitats més vulnerables”. Finançat pel Programa de Prosperitat del Regne Unit, amb un valor de £ 4.6 millones.