Investigació dels efectes de la microestructura en la resistència a fractura d’acers avançats d’alta resistència de 3ª generació (3rd Gen AHSS) per tal d’optimitzar la seva resistència a l’impacte.

El projecte Crash&Though permetrà impulsar l’aplicabilitat d’aquests acers en la construcció de components de seguretat de la indústria automobilística, aconseguint reduccions de pes de fins a un 20% a costs assequibles. El projecte finalitzarà amb el coneixement necessari per desenvolupar nous acers 3rd GEN AHSS optimitzats per aplicacions d’impacte, així com nous models d’elements finits que permetin predir d’una manera més precisa el comportament d’aquests materials en situacions de xoc.

El projecte Crash&Tough està liderat per la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat i es desenvolupa juntament amb institucions rellevants dins del sectors de l’automòbil i l’acer.

Formen part d’aquest consorci la Universitat Tècnica de Luleå, els fabricants d’acer voestalpine i ArcelorMittal i el departament d’investigació del fabricant de cotxes Fiat (Centro Ricerche Fiat). Aquest consorci presenta una sòlida experiència en tasques de R+D i en la participació en projectes europeus amb múltiples col·laboradors. A més, cobreix tota la cadena de valor del sector de l’automoció, des de la investigació i desenvolupament de nous materials fins a la seva aplicació en l’automòbil, el que assegura que els resultats arribin de manera efectiva a la indústria.

Dades generals

Projecte

Crash&Tough – Investigació dels efectes microestructurals en la tenacitat de fractura d’acers avançats d’alta resistència de 3ª generació per al desenvolupament de components d’alta resistència a l’impacte.

Referència projecte

800693 – Crash&Tough

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria RFCS (Research Fund for Coal and Steel) 2017