CRYSTAL EURECAT

Control del risc de fragilització per hidrogen (HE, per les seves sigles en anglès) en acers per aplicacions d’automoció.

El projecte CRYSTAL, coordinat per Eurecat, té l’objectiu de reduir el risc de fallida pel fenomen de fragilització per hidrogen en peces d’acer d’alta resistència per a la indústria de l’automoció. El projecte utilitzarà un nou sensor de gas d’estat sòlid per mesurar quantitativament in situ l’hidrogen absorbit durant la producció de peces d’acer i durant la vida en servei. D’altra banda, el projecte CRYSTAL també definirà i determinarà quina és la millor metodologia per avaluar la fragilització per hidrogen durant la producció d’acer i la vida útil dels components.

Per tal de determinar quin és l’assaig que permet analitzar millor l’efecte de l’hidrogen als acers d’alta resistència es realitzaran assajos al laboratori, assajos de simulació de vida útil i assajos en planta real. A més, es desenvoluparà un nou assaig basat en la mecànica de la fractura per calcular de manera ràpida i eficaç la dependència de la resistència a la generació i propagació d’una esquerda amb el contingut d’hidrogen absorbit a l’acer.

L’objectiu principal del projecte CRYSTAL és desenvolupar noves eines experimentals i metodologies que permetin predir la vida útil de peces d’automòbil fabricades amb acer d’alta resistència en front al fenomen de fragilització per hidrogen. També permetrà determinar quin és el contingut d’hidrogen que afecta directament a les propietats mecàniques de l’acer amb la finalitat de dissenyar nous acers i recobriments menys susceptibles a la fragilització per hidrogen per tal de fabricar components d’automòbil més segurs.

El consorci del projecte, que compta amb la participació de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, està format per Centro Ricerche Fiat (CRF) d’Itàlia, el Centre de Recherches Metallurgiques (CRM) de França, ArcelorMittal de França, VoestAlpine d’Àustria i Letomec d’Itàlia.

CRYSTAL LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

CRYSTAL – Control of Risk for hYdrogen embrittlement in Steels for Automotive appLications

Referència del projecte

RFCS-02-2019 – 899406

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria RFCS (Research Fund for Coal and Steel) de la Unió Europea, 2019

Web del projecte

www.crystal-rfcs.eu