CYBERSECBRAIN EURECAT

Desenvolupament experimental d’una nova plataforma d’intel·ligència col·lectiva per a ciberseguretat.

El projecte CybersecBRAIN aborda el desenvolupament experimental de l’aplicació d’algoritmes, tècniques i tecnologies basades en intel·ligència artificial per a la gestió de la seguretat.

CybersecBRAIN se centra en dues àrees d’innovació mitjançant l’aplicació de solucions basades en la intel·ligència artificial: l’aprenentatge automàtic en determinades tasques d’un SOC (Security Operations Center) i l’aplicació de la intel·ligència col·lectiva a través dels algoritmes d’aprenentatge federat o aprenentatge en eixam.

Actualment, la gestió de l’activitat del SOC és una qüestió que els MSSP (Managed Security Service Providers, sistemes que poden recollir dades de ciberseguretat de diferents organitzacions) gestionen de manera no automatitzada mitjançant processos manuals, encara que alguns s’estan millorant mitjançant la integració de funcionalitats basades en la intel·ligència artificial.

Quan arriben a un volum d’activitat elevat, l’eficàcia del SOC es redueix de manera exponencial, afectant també la seva eficàcia i la qualitat dels seus serveis, operant en base a models no escalables i els seus negocis es troben al límit de la rendibilitat davant els elevats costos i els escassos recursos, d’aquí la necessitat d’integrar tecnologies que augmentin el grau d’automatització i autonomia, reduint el temps de resposta.

La Unitat d’IT&OT Security d’Eurecat participa en el projecte CybersecBRAIN realitzant tasques de recerca en l’aplicació de tècniques i algoritmes d’intel·ligència col·lectiva i distribuïda per millorar els processos per a la gestió de la seguretat de sistemes d’informació i infraestructures. També és la líder en la recerca i desenvolupament d’eines i metodologies per a la generació de coneixement d’amenaces i atacs, i la compartició d’aquest tipus d’informació en un context distribuït i col·laboratiu.

Dades generals

Projecte

CybersecBRAIN – Desenvolupament experimental d’una nova plataforma d’intel·ligència col·lectiva per a ciberseguretat

Referència del projecte

CPP2022-009758

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i de Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

ODS relacionats