CYCLO-SLAG EURECAT

Nous productes més sostenibles mitjançant la transformació de les escòries blanques en productes d’alt valor afegit.

El projecte CYCLO-SLAG desenvolupa solucions innovadores i sostenibles per transformar l’escòria blanca en productes d’alt valor afegit amb l’objectiu de promoure un enfocament més sostenible i diversificar els sectors industrials als quals puguin anar destinats els productes finals.

Les innovacions impulsades pel projecte permeten rendibilitzar l’ús de l’escòria blanca convertint-la en un recurs capaç de generar ingressos, reduir els costos associats a la seva gestió, augmentar la competitivitat de l’empresa i reduir l’impacte ambiental de la producció d’acer.

Eurecat, que participa en el projecte a través de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental (WEEI), la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) i la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, realitzarà la transformació de l’escòria en productes d’alt valor afegit com són la granalla i les zeolites.

CYCLO-SLAG està liderat per CELSA, empresa que genera l’escòria a valoritzar i amb anys d’experiència en el desenvolupament de projectes de valorització de subproductes de l’acer.

Dades generals

Projecte

CYCLO-SLAG – Disseny de nous productes a partir de la valorització de la escòria blanca

Referència del projecte 

RTC2019-007249-2

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.