DANTIAN EURECAT

Desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris per millorar el benestar mental i emocional i el rendiment cognitiu de les persones.

El projecte DANTIAN té l’objectiu de cobrir la demanda d’estratègies alimentàries dirigides a potencial el benestar mental i el rendiment cognitiu del consumidor. La innovació del projecte es basa en el desenvolupament de nous ingredients bioactius i suplements alimentaris, associats a un millor coneixement del mecanisme d’acció a nivell cognitiu i la seva relació amb la microbiota intestinal, que exerceix un paper fonamental en la modulació de l’eix intestí-cervell i pot tenir efectes significatius en el benestar emocional de les persones.

En el marc del projecte es realitzaran estudis preclínics per validar els beneficis que tenen diferents aliments, extractes i prebiòtics contra el deteriorament cognitiu i  trastorns vinculats a l’estrès, l’ansietat i la depressió. D’altra banda, també es realitzaran estudis clínics amb alguns d’aquests compostos, així com estudis metagenòmics de microbiota intestinal i cerca de biomarcadors.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Nutrició i Salut, encarregada del lideratge tècnic, la realització d’assajos experimentals i la seva validació, juntament amb el Departament de Consultoria, que s’encarrega de les tasques relacionades amb la coordinació i gestió del projecte.

DANTIAN compta amb la participació d’un consorci format per cinc empreses agroalimentàries (Agrupación de Cooperativas Lácteas – ACOLACT, Mahou-San Miguel, PRONAT, Unió Corporació Alimentària (Unió Nuts) i Agrícola El Bosque), tres empreses del sector tecnològic (Bioinicia, Biogenetics i el Grup ICA) i vuit organismes de recerca i investigació (el Centre Tecnològic Eurecat, l’Associació Nacional de Fabricants de Conserves de Peix (ANFACO-CECOPESCA), l’Institut Guttman, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Santiago de Compostela, la Fundació Biomédica Galicia Sur, l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (CSIC-IATA) i el Centre Tecnològic Agroalimentari d’Extremadura – CTAEX).

DANTIAN LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

DANTIAN – Investigació industrial i desenvolupament d’ingredients bioactius i de nous aliments per al benestar mental

Referència del projecte 

CIEN-20191005

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria Projectes Estratègics CIEN del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).