DEFRAIL EURECAT

Estudi de viabilitat per a la identificació de les condicions de prefragilitat i fragilitat de la gent gran. El projecte Defrail permetrà dissenyar una intervenció preventiva per retardar o evitar la pèrdua de funcionalitat en aquest col·lectiu.

L’anàlisi servirà de base per desenvolupar, en una segona fase, una aplicació mòbil d’ús senzill i intuïtiu per a la supervisió de l’activitat física de persones de la tercera edat per part d’entitats sanitàries, esportives i socials. L’app de tele-monitorització permetrà la realització d’una intervenció precoç en les persones de la tercera edat amb més risc per prevenir, revertir i disminuir l’avanç de la fragilitat.

Els objectius del projecte s’alineen amb l’estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut (SNS) desenvolupada en el marc de l’Abordatge de la Cronicitat. El propòsit principal d’aquesta estratègia és el desenvolupament d’intervencions dirigides a aconseguir un envelliment saludable i aconseguir frenar el procés de fragilitat de les persones grans i prevenir les malalties associades a la vellesa, així com lesions i discapacitat.

El projecte, amb participació d’Eurecat, és liderat per el Clúster Català de la Indústria de l’Esport (INDESCAT).

Dades generals

Projecte

DEFRAIL

Referència projecte

AEI-010600-2017-162

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat a través de la convocatòria 2017 “Sol·licitud d’ajuda per a la realització d’estudis de viabilitat” de les Agrupacions Empresarials Innovadores (A.E.I.).