DEMANDING EURECAT

Desenvolupament i comprensió de nous processos d’implantació iònica de substrats de materials durs i recobriments durs PVD basats en AICrSiN.

El projecte, liderat per Eurecat a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, té com a objectiu millorar diferents propietats d’aquests materials, com les mecàniques (duresa i tenacitat de fractura), tribològiques (fricció i resistència al desgast), químiques (resistència a la corrosió) i tèrmiques (resistència a l’oxidació), per tal d’aplicar-los en el sector del metall mecànic.

DEMANDING és un dels quatre subprojectes que integren el projecte consorciat HARDPROTECT “Millora en el rendiment (corrosió i integritat mecànica) de substrats de materials durs mitjançant recobriments PVD AICrSiN i implementació de ions”, liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i que compta també amb la participació de l’Associació de la Industria Navarra (AIN) i la Universitat Pública de Navarra (UPNA)

Dades generals

Projecte

DEMANDING – Desenvolupament i comprensió de nous processos d’implantació iònica sobre substrats durs i recobriments durs PVD basats en AICrSiN

Referència projecte

PGC2018-096855-B-C42

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria 2018 de “Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento” del “Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i” del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICINN).