Demoware projecte Eurecat

DEMOWARE és un projecte de recerca del 7è programa marc de la Unió Europea que té l’objectiu de rectificar les deficiències que dificulten la reutilització de l’aigua mitjançant l’execució d’un programa altament col·laboratiu de demostració i explotació, que ha utilitzat nou emplaçaments existents i un de planificat per estimular la innovació i millorar la cohesió d’Europa en el sector de la reutilització d’aigua.

La iniciativa DEMOWARE és un projecte de recerca del 7è programa marc de la Unió Europea amb l’objectiu de rectificar les deficiències que dificulten la reutilització de l’aigua mitjançant l’execució d’un programa altament col·laboratiu de demostració i explotació, que ha utilitzat nou emplaçaments existents i un de planificat per estimular la innovació i millorar la cohesió d’Europa en el sector de la reutilització d’aigua.

El projecte, finalitzat el desembre de 2016, ha estat guiat per les prioritats de les pimes i la indústria i ha donat resposta a dues ambicions centrals: millorar la disponibilitat i la fiabilitat de solucions innovadores de reutilització de l’aigua i crear una identitat professional unificada per al sector europeu de la reutilització de l’aigua.

El consorci, liderat per la Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat, ha estat format per diverses pimes d’especial rellevància en la recerca de l’aigua i institucions de referència en el camp de la seva reutilització. La iniciativa també ha estat recolzada per diversos estats membres i institucions europees com la Water Supply and Sanitation Technolology Platform (WssTP).

Eurecat s’ha encarregat de la coordinació del paquet de treball de demostració tecnològica. Eurecat ha estat involucrat en tasques centrades en la producció d’energia durant la regeneració d’aigua (bioreactor de membrana anaeròbia), tecnologies per a la reutilització de l’aigua a la producció ramadera, tecnologies innovadores per al seguiment i prevenció de l’embrutiment en xarxes de distribució d’aigua regenerades i en l’avaluació del risc i l’avaluació del cicle de vida dels sistemes de reutilització d’aigua.

Demoware logo

Dades generals

Projecte

DEMOWARE – Innovació i demostració per a un sector de la reutilització de l’aigua europeu innovador i competitiu

Referència projecte

FP7-619040

Programa i convocatòria

Aquest projecte ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la recerca, desenvolupament tecnològic i demostració sota número de contracte 619040.

7FP logo