Desenvolupament d’un sistema de control mitjançant un sensor de microones per a l’optimització de la humitat en la producció de pinsos compostos.

El projecte DICAMI pretén generar un sistema de control capaç de memoritzar les diferents respostes elèctriques d’un sensor d’humitat en funció de les matèries que componen el pinso compost, interpolant la resposta del sistema segons els calibratges emmagatzemats.

DICAMI dóna una resposta comuna a tots els sistemes, independentment del tipus de mescladora o sistema de fabricació, obtenint una resposta en funció dels components majoritaris de l’aliment.

Un altre dels objectius del projecte és la detecció de drifting als sensors d’humitat i alertar sobre possibles canvis en el seu comportament, contribuint a construir un sistema més robust i fiable.

L’elaboració industrial de pinsos compostos a Espanya és un sector molt rellevant, liderant el rànquing de la Unió Eueopa. En aquest sentit, un dels paràmetres més importants que cal controlar durant el procés productiu és la humitat. El seu control i optimització és decisiu, i repercuteix en aspectes com ara el volum de producció o el nivell de minves.

Eurecat participa al projecte DICAMI a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence, encarregada d’analitzar les dades del sistema per cercar relacions entre les respostes del sensor amb les dades de formulació, així com l’elaboració d’un benchmark d’algorismes i la generació de un model que combini Data Mining i Machine Learning per realitzar interpolacions entre els diferents calibratges emmagatzemats.

A més d´Eurecat, el consorci de DICAMI està format per l´empresa tecnològica OnClick, la consultora en bioseguretat Adiveter i el Clúster Català de la Carn i la Proteïna Alternativa (INNOVACC).

Dades generals

Projecte

DICAMI – Digitalització i calibració avançada de sistemes de mesura amb sensors de microones

Referència del projecte

AEI-010500-2022-31

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme dins el marc de convocatòries d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI)