DIGESTAKE Eurecat

Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular per transformar-los en fertilitzants d’alt valor afegit.

El projecte DIGESTAKE desenvolupa nous processos i tecnologies innovadores de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos efluents líquids i gasosos, resultants de la digestió anaeròbica dels fangs de depuradores urbanes, per tal de recuperar i reconvertir els nutrients de les aigües residuals.

L’aplicació d’aquesta innovació permet convertir el diòxid de carboni del biogàs en compostos orgànics a través de sistemes bioelectroquímics. A banda, el projecte desenvolupa un procés alternatiu per recuperar el fòsfor en forma de fertilitzant sòlid mitjançant la cristal·lització d’estruvita; un procés de recuperació de sals d’amoni per mitjà de sistemes d’adsorció-desorció amb zeolites regenerables; un procés per eliminar l’excedent de nitrogen amb baix consum energètic i nous processos d’osmosi directa.

A través de la seva Unitat de Sostenibilitat, Eurecat participa en el desenvolupament del procés d’obtenció d’estruvita a partir de subproductes del sector miner. El projecte, coordinat pel grup LEQUIA de la Universitat de Girona, també compta amb la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, CETAQUA i LEITAT, juntament amb les empreses ADASA Sistemas, AQUAMBIENTE, IBERPOTASH i LEF Ingenieros.

Dades generals

Projecte

DIGESTAKE

Referència projecte

COMRDI16-1-0061

Programa i convocatòria

El projecte DIGESTAKE és un dels sis projectes de la Comunitat RIS3CAT Aigua acreditada per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

logo acció eurecat
FEDER eurecat