DIGIT-T EURECAT

El projecte Digit-T té com a objectiu ajudar a pimes europees a entendre què és la fabricació digital, la terminologia associada, els beneficis esperats i identificar àrees d’aplicació per les seves pròpies empreses. Per aconseguir-ho, el projecte crea un pla de formació que ofereix una visió general de la fabricació digital i que comprèn una plataforma gratuïta de formació en línia oberta, que es complementa amb un llibre creat pel consorci del projecte.

Actualment, la indústria manufacturera està experimentant una transformació cap a la fabricació digital, sovint coneguda com Indústria 4.0, oferint oportunitats a les empreses per desenvolupar nous productes i maneres de treballar, tot reduint els costos. No obstant això, moltes pimes no aconsegueixen accedir fàcilment a una informació comprensible i útil sobre la fabricació digital. El projecte Digit-T mitjançant la creació del pla de formació, abordarà aquesta mancança.

En el marc del projecte Digit-T, s’ha desenvolupat i publicat el llibre “Digital Manufacturing for SMEs”, que inclou una àmplia varietat de continguts enfocats a proporcionar a les pimes i altres usuaris una introducció general a la tecnologia digital.

Dades generals

Projecte

Digit-T – Digital Manufacturing Training System for SMEs

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea dins la convocatòria del 2017 del programa “KA2 Strategic Partnerships in the field of VET”

Referència projecte

2017-1-UK01-KA202-036807

Més informació

www.digit-t.eu