EASYDIGEST EURECAT

Noves estratègies per la millora de la digestibilitat en lleguminoses.

El projecte EASYDIGEST investiga i desenvolupa productes alimentaris basats en lleguminoses amb una digestibilitat millorada, a través de l’aplicació de tractaments físics, fermentatius i enzimàtics, mantenint totes les propietats organolèptiques i nutricionals del producte original.

La digestibilitat dels llegums depèn de factors externs durant el seu processat, com per exemple la hidratació, cocció o triturat, així com de factors interns lligats a la mateixa composició dels llegums.

En aquest sentit, les millores tecnològiques que EASYDIGEST vol aplicar als llegums tenen com a objectiu principal la disminució de la presència d’antinutrients, compostos naturals que interfereixen en l’absorció i la digestió dels diferents nutrients de la dieta.

El consorci d’EASYDIGEST està format per dues empreses, Gvtarra i Cultiply, i dos centres tecnològics, CTIC-CITA i Eurecat. En un futur es vol arribar a aplicar les diferents tecnologies a nivell industrial i arribar a comercialitzar-ne els productes, de tal manera que el consumidor final pugui beneficiar-se d’aquestes millores en matèria de tecnologia alimentària.

En el cas d’Eurecat, les unitats tecnològiques implicades en el projecte són Nutrició i Salut, que se centra en el procés de fermentació per a la millora de la digestibilitat dels llegums, i Ciències Òmiques, que analitza la quantitat d’antinutrients i el perfil d’aminoàcids de les diferents lleguminoses generades durant l’estudi.

Dades generals

Projecte

EASYDIGEST – Noves estratègies per la millora de la digestibilitat en lleguminoses

Referència del projecte

CPP2022-010091

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i de Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

ODS relacionats

Millora de la composició de diferents tipus de llegums per tal de millorar la seva digestibilitat en la població.

Millora de la composició de diferents llegums utilitzant diversos processos industrials. Aquest tipus d’enfocament resulta innovador ja que no s’havia plantejat anteriorment per la millora de la digestibilitat en lleguminoses.