ELDE Eurecat

Tecnologies innovadores basades en tècniques d’electrodepuració per disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de la indústria paperera, química i de curtits.

En una fase inicial, ELDE realitza la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, seguida d’una fase d’aplicació de les diferents tècniques d’electrodepuració i la selecció de la tecnologia més òptima per a cada sector.

Amb la innovació d’ELDE es redueix el consum energètic associat a les tècniques d’electrodepuració, a través de nous sistemes de potència d’alta eficiència i la utilització de fonts d’energia renovable.

Eurecat, a través de la seva Unitat de Sostenibilitat, participa en la validació de la tecnologia d’electrocoagulació pel tractament d’efluents industrials generats en diferents indústries, com la del paper o la de curtits i en el desenvolupament d’un sistema d’emmagatzemament elèctric i el disseny del sistema de gestió de bateries (BMS per les seves sigles en anglès). El projecte, coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya, també compta amb la participació de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i les empreses Waterologies, CIM Aigua i Lavola.

logo ELDE Eurecat

Dades generals

Projecte

ELDE – Electro-depuració d’aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmica

Referència projecte

COMRDI16-1-0066

Programa i convocatòria

ELDE és un dels sis projectes de la Comunitat RIS3CAT Aigua acreditada per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

logo acció eurecat
FEDER eurecat