ENERCIUDAD EURECAT

El projecte té com a objectiu generar un producte fotovoltaic flexible per produir electricitat a través del mobiliari urbà de les ciutats. Aquesta energia, de baix cost i no contaminant, haurà de satisfer les necessitats energètiques dels ciutadans a l’espai urbà. El projecte té un pressupost global de 1.3 M € i una durada de 40 mesos.

Enerciudad2020 transformarà els elements urbans com marquesines, parades de bus, fanals, bancs, cartells, tendals o sostres en objectes intel·ligents generadors d’energia.

El projecte desenvoluparà també el procés de fabricació de panells solars flexibles de manera que aquesta tecnologia es pugui extrapolar a escala industrial amb un cost de fabricació inferior a la resta de les tecnologies fotovoltaiques existents.

enerciudad 2020

Dades generals

Projecte
ENERCIUDAD 2020 – Sistema de harvesting energético para ambientes urbanos

Programa i convocatòria
INNPACTOS 2020