EQUIDENTAL EURECAT

Desenvolupament d’equips de tractaments superficials avançats per a la millora funcional de components d’implantologia dental.

El projecte EQUIDENTAL desenvolupa equips de tractament superficial de baix cost, simples, flexibles, modulables i adaptables, dirigits a fabricants de components d’implantologia dental i instrumental quirúrgic.

La innovació tecnològica del projecte es basa en:

  • Desenvolupament de recobriments específics i optimitzats per a la seva aplicació sobre diferents components d’implantologia dental obtinguts mitjançant la tècnica de deposició PVD de magnetron sputtering.
  • Desenvolupament i posada a punt de tractaments bactericides sobre implants dentals basats en la implantació iònica de plata i coure.
  • Validació de la funcionalitat dels tractaments superficials desenvolupats.
  • Disseny, construcció i validació tècnica d’un equip prototip industrial amb el qual poder dur a terme els tractaments superficials de recobriment i implantació iònica desenvolupats.

La consecució dels objectius d’EQUIDENTAL tindrà un impacte socioeconòmic important en les empreses fabricants d’implants i components dentals, així com d’instrumental quirúrgic.

La millora funcional d’aquests components, des del punt de vista tribomecànic, químic i biològic, revertirà al seu torn en la salut i qualitat de vida de les persones, reduint les problemàtiques quirúrgiques i permetent augmentar la durabilitat dels components i implants dentals.

A part d’Eurecat, que participa a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, el consorci del projecte està format per l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i les empreses Microdent Implant System i Flubetech.

Dades generals

LOGO EQUIDENTAL EURECAT

Projecte

EQUIDENTAL – Desenvolupament d’equips de tractaments superficials avançats per a la millora funcional de components d’implantologia dental

Referència del projecte

CPP2022-009563

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i de Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

ODS relacionats

Desenvolupament de tractaments superficials per a components d’implantologia dental que contribuiran a una millora de la salut bucodental de la població, evitant els riscos d’infecció bacteriana (periimplantitis) i millorant els procediments quirúrgics de col·locació d’implants dentals.