ERICA EURECAT

El projecte Erica té l’objectiu de millorar la competitivitat en les pimes en l’àmbit de la manufactura eficient i sostenible a través de la cooperació i transferència de coneixements entre clústers i centres tecnològics. El projecte inclou l’intercanvi de bones pràctiques entre centres, un pla d’avaluació comparativa i un pla de col·laboració.

En última instància, el programa permetrà que els quatre centres elaborin un pla de col·laboració per desenvolupar projectes de recerca conjunts que permetin augmentar el coneixement especialitzat, afavoreixin la competitivitat regional i creïn nous llocs de treball.

Dades generals

Projecte

ERICA

Programa
H2020-ENT-EIP-GEN

H2020 LOGO EURECAT