EUR2J EURECAT

Transformació del pensament social que afavoreixi l’estalvi i l’eficiència energètica als mateixos nivells que l’estalvi i el rendiment econòmic.

El projecte De l’Euro al Joule (EUR2J) empra eines de la ciència dels sistemes complexos per a estudiar i entendre com les dinàmiques de transmissió social condicionen l’adquisició de coneixements entre la ciutadania i l’adopció de nous hàbits i tecnologies en el context de l’energia.

Aquesta transformació implica un procés de formació i educació de la ciutadania que la capaciti per prendre decisions responsables i sostenibles i la protegeixi contra les desinformacions.

En aquest sentit, EUR2J impulsa la creació d’una plataforma digital amb recursos formatius relacionats amb l’àmbit de la transició energètica.

EUR2J estudia l’impacte que els continguts tenen en les xarxes socials en funció del llenguatge (científic o viral) utilitzat i s’analitzen els patrons temporals i geogràfics que segueixen les noves instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, per tal d’entendre fins a quin punt aquests són deguts a fenòmens d’imitació social.

L’objectiu final és valorar la influència que aquestes dinàmiques socials tenen sobre el procés de penetració de la transició energètica a la societat, i sobre les potencials estratègies i campanyes de promoció que es plantegen.

El consorci de EUR2J està liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), experts en l’àmbit de l’energia, i també té la participació de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), un centre especialitzat en l’estudi dels sistemes complexos i les dinàmiques socials.

Eurecat hi participa a través de la seva Unitat de Big Data & Data Science, que estudia la propagació de la informació en xarxes socials en l’àmbit de la transició energètica.

Dades generals

Projecte

De l’Euro al Joule (EUR2J) – Estudi de les dinàmiques socials per a afavorir la capacitació de la ciutadania en l’àmbit de la transició energètica

Referència del projecte

23S06035-001

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa de subvencions per a projectes de recerca i innovació 2023 de l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la fundació “La Caixa”

ODS relacionats

A través de l’estudi de xarxes socials es busca entendre com es propaga la informació relacionada amb la transició energètica per tal de promoure contingut fiable en l’àmbit de la transició energètica. Promovent l’ús d’energies renovables que tenen un cost més baix es busca assolir una major producció d’energia no contaminant més assequible.

Desenvolupament d’un model per entendre les dinàmiques socials en la instal·lació de panells solars. Una millor comprensió dels processos d’adopció d’aquesta tecnologia ajuda a dissenyar millors polítiques per promoure les d’energies verdes i comunitats més sostenibles.

Estudi de les dinàmiques socials en l’àmbit de la transició energètica. Facilitació de l’accés a informació sobre la producció d’energia sostenible i afavorir l’estalvi energètic, el que té un impacte directe en la reducció d’emissions i el canvi climàtic. Amb la creació d’una plataforma amb continguts formatius es capacita millor a la població per comprendre el problema del canvi climàtic i prendre mesures.