Flexcrash project eurecat

Fabricació flexible i híbrida d’alumini sostenible per produir estructures de vehicles adaptades i tolerants a col·lisions.

El projecte Flexcrash, coordinat per Eurecat, desenvolupa una tecnologia de fabricació flexible i híbrida a partir d’aliatges d’alumini d’alta resistència i basada en l’aplicació de patrons superficials mitjançant fabricació additiva sobre peces preformades.

En els darrers anys, la indústria de l’automoció ha realitzat importants esforços enfocats a la construcció de vehicles per complir amb les regulacions i restriccions d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i augmentar la seguretat dels passatgers. Tot i això, aquests aspectes es contraresten perquè, d’una banda, necessitem estructures més pesades per millorar la protecció dels passatgers, però, d’altra banda, els vehicles més pesants també solen produir xocs més severs i impactants.

En aquest sentit, el projecte Flexcrash té l’ambició de trencar aquest cercle viciós relacionat amb el pes i la resistència al xoc, produint estructures més segures, lleugeres i circulars per tal de reduir el pes del vehicle i augmentar la seguretat dels passatgers i usuaris. A més, les solucions del projecte permeten contribuir a un ús més eficient dels recursos (matèries primeres i energia), així com a optimitzar les cadenes de subministrament de materials, que finalment es tradueix en un important estalvi de costos.

Els pilars principals del projecte són:

  • Tecnologies de fabricació híbrides i flexibles
  • Noves estructures tolerants a xocs
  • Proves avançades de xoc, tenacitat, fractura i fatiga
  • Simulació de xocs: des de models de materials avançats fins a proves virtuals.
  • Identificació de necessitats de seguretat per a la mobilitat actual i futura

El consorci del projecte, coordinat per Eurecat a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, està format per 10 socis de 5 països europeus diferents.

Flexcrash logo eurecat

Dades generals

Projecte

Flexcrash – Fabricació flexible i híbrida d’alumini verd per produir estructures adaptades i tolerants a xocs

Referència del projecte

HORIZON-CL5-2021-D6-01-10 – 101069674

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea dins la convocatòria CL5-2021-D6-01-10 – Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Web del projecte

www.flexcrash-project.eu