Flexirapidman projecte Eurecat

El projecte FLEXRAPIDMAN té com a objectiu el desenvolupament i la maduració de tecnologies de fabricació flexibles i ràpides per a subsectors de la mobilitat, com ara el transport aeri o per carretera, així com la investigació en metodologies de disseny per a la fabricació additiva, incloses el disseny generatiu i la optimització topològica dels components.

En l’àmbit de l’aeronàutica, la investigació es focalitzarà en estudiar la viabilitat de la producció de peces per a aeronaus, actualment mecanitzades, per impressió additiva utilitzant la tècnica de SLM (sinteritzat metàl·lic per làser) i impulsar la utilització de la tecnologia ISF (deformació incremental de xapa) per a la fabricació de peces 3D, utillatges i sensors per a sistemes aeronàutics mitjançant impressió electrònica additiva.

Com a part de la línia d’investigació en automoció, durant el projecte es busca demostrar la viabilitat de la fabricació i sensorització d’utillatges auxiliars per LDM (deposició de metall per làser), la fabricació de motlles tancats d’escumats amb la tecnologia de FDM (deposició per fusió de fil), la utilització de la tecnologia ISF (deformació incremental de xapa) per al desenvolupament de 3D amb acers avançats o la tecnologia DMLS (sinteritzat directe de metall per làser) per a la fabricació de matrius d’estampació. També s’investigarà la impressió de galgues extensiomètriques mitjançant electrònica impresa.

Dades generals

Projecte

FLEXRAPIDMAN – Maduració i desenvolupament de tecnologies eficients de fabricació, ràpides i flexibles, aplicades al sector de la mobilitat

Referència projecte

CDTI IDI-2017 1014

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria CIEN 2017 del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial) i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Ministerio ciencia
FEDER