FRONTIER EURECAT

Innovadora gestió del trànsit enfocada a prioritzar la integració dels vehicles autònoms i connectats, la col·laboració entre actors de mobilitat i l’optimització proactiva de xarxes multimodals.

El projecte FRONTIER, coordinat per Eurecat, té com a objectiu proveir les estratègies de gestió de trànsit del futur, considerant nous modes de transport i vehicles autònoms (incloent-hi els seus requeriments lògics i físics), la minimització de la pol·lució, les congestions i retencions de trànsit, així com la reducció d’accidents i la necessitat de reduir el cost de la mobilitat per a tots els usuaris (ciutadans, autoritats i operadors).

En l’àmbit operacional, FRONTIER facilita la transició cap a la mobilitat multimodal, autònoma i resilient a través del desenvolupament de processos de col·laboració i arbitratge entre els diferents actors, com també amb la creació de nous models de negoci que adrecen la viabilitat comercial de les solucions identificades.

D’altra banda, FRONTIER desenvolupa, aplica i testeja sistemes de gestió autònoma de trànsit, dissenyats de manera segura, amb la idea que evolucionin constantment mitjançant les dades generades en temps real al monitoratge del sistema de transport, el coneixement generat pels operadors i els decision makers i models de simulació que proveeixin solucions òptimes del sistema englobant nous serveis de mobilitat i tecnologies.

FRONTIER, liderat des de la Unitat d’Applied Artificial Intelligence, es validarà en tres escenaris diferents: Oxfordshire (Regne Unit), Atenes (Grècia) i Antwerp (Bèlgica).

El projecte FRONTIER compta amb un consorci format per 5 universitats i centres de recerca, 7 empreses, 5 autoritats de transport de tres països europeus i una federació internacional de carreteres.

frontier eurecat logo

Dades generals

Projecte

FRONTIER – Nova generació de gestió de trànsit adreçada a prioritzar la integració dels vehicles autònoms i connectats, la col·laboració entre actors de mobilitat i optimització proactiva de xarxes multimodals.

Referència del projecte 

H2020–MG–2–11–2020–955317

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria MG-2-11-2020 – Network and traffic management for future mobility