FUSE3D EURECAT

Millora dels sistemes de conformació de peces per a deposició de material en forma semi-fosa o pastosa, aplicable principalment a materials plàstics, metàl·lics o mixtes (plàstic, metàl·lic, ceràmic i inorgànic).

El projecte FUSE3D desenvolupa noves tecnologies per a la deposició de material semifós amb l’objectiu de millorar l’adhesió entre les capes dels materials i augmentar-ne la seva resistència, així com de combinar diversos tipus de materials en la impressió per obtenir diferents superfícies i poder crear geometries de més altura.

La innovació impulsada pel projecte permet realitzar estudis, caracteritzacions i optimitzacions dels materials i processos d’impressió. A més, les tecnologies desenvolupades en el marc del projecte s’integraran en el procés de la definició de les propietats mecàniques dels productes.

FUSE3D és un dels 4 projectes impulsats dins l’agrupació Base 3D, liderada per la Fundació CIM (UPC). Eurecat també participa en el projecte a través de la seva Unitat d’Advanced Manufacturing Systems i la Unitat de Materials Compòsits.

Dades generals

Projecte

FUSE3D – Tecnologies per a deposició de material semifós

Referència del projecte 

001-P-001646

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria “RIS3CAT Comunitats Emergents” i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014 – 2020.