GALATEA EURECAT

Implementació de sistemes de control intel·ligent en quatre àmbits claus de l’economia blava, com són els vaixells, els ports intel·ligents, les drassanes i la vigilància marítima.

El projecte GALATEA neix com una continuació de la iniciativa NEPTUNE, amb el mateix objectiu final focalitzat en reforçar i impulsar la innovació i cooperació intersectorial a la cadena de valor de l’economia blava, que inclou totes aquelles activitats econòmiques relacionades amb el sector marítim i el mar.

Les accions impulsades en el marc del projecte GALATEA tenen l’objectiu de promoure col·laboracions transfrontereres i intersectorials entre diferents actors d’innovació, especialment entre petites i mitjanes empreses, per implementar sistemes de control intel·ligent en quatre àmbits concrets i estratègics de l’economia blava: vaixells, ports intel·ligents, drassanes i vigilància marítim. D’aquesta manera, el projecte donarà resposta a les prioritats econòmiques de la Unió Europea, que ha determinat l’economia blava com un factor clau per donar suport i garantir el creixement sostenible del sector marítim.

D’altra banda, les activitats impulsades pel projecte segueixen tres eixos de treball fonamentals en la Unió Europea com són la transició digital, la transició ecològica i la implementació del model d’economia circular.

El projecte, que compta amb la participació de la Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat, reforça el paper de la transició digital i ICT de les PIMES del sector; estimula la creació de noves cadenes de valor que fan més competitiu el teixit industrial europeu; crea nous llocs de treball més especialitzats; reforça el paper de la transferència digital i innovació digital per contribuir a augmentar la sostenibilitat i disminuir l’impacte mediambiental generat en aquest sector.

El consorci del projecte GALATEA, liderat Toulon Var Technologies (França), està format per una xarxa d’agrupacions que representen les indústries TIC, marítimes i aeroespacials.

Dades generals

Projecte

GALATEA – Promoció i acceleració de projectes intel·ligents en les noves cadenes de valor de l’economia blava europea

Referència del projecte 

H2020-INNOSUP-2019-01- 873026

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria INNOSUP-01-2018-2020 – Cluster facilitated projects for new industrial value chains