El projecte GENESIS desenvolupa una eina per al control intel·ligent i sostenible dels dispositius d’una casa intel·ligent per a una millor eficiència energètica i reducció de costos sense posar en compromís els nivells de confort de l’usuari.

Durant el projecte, es desenvolupen algoritmes de predicció de la demanda, estimació de la flexibilitat disponible en el portfoli de clients i algoritmes d’optimització i control de l’ús de l’energia, així com un estudi sobre en què situacions es poden aplicar per a una major eficiència.

La solució de GENESIS, a diferència d’altres eines, permet posar en contacte a consumidors d’energia i a productors / distribuïdors, abordant els seus problemes i necessitats amb la mateixa solució.

Eurecat, col·labora en el projecte mitjançant la seva Unitat Tecnològica de Smart Management Systems, especialitzada en el disseny d’algoritmes per a l’optimització de processos i recursos, i la Unitat Tecnològica de Data Science & Big Data Analytics, que aportarà la seva experiència en aprenentatge automàtic per evolucionar els algoritmes en base de les dades sobre el dia a dia dels ocupants d’una casa capturats a través de sensors, que es processaran al costat de dades històriques, patrons de consum de la tarifa de l’energia i dades exteriors.

GENESIS, iniciat a l’octubre de 2018, té una durada de 34 mesos i està coordinat per Sensing & Control.

Dades generals

Projecte

GENESIS  – Gestió integral de la demanda energètica a través de la llar intel·ligent.

Referència projecte

RTC-2017-6236-5

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER