Solució per a la gestió de la qualitat en el procés de producció i durant les fases crítiques de llançament orientada a compartir la informació obtinguda entre proveïdors de components i el client final per mitigar els sobrecostos i els impactes en la producció.

Durant el projecte Gescal, s’han sensoritzat/monitorat les característiques principals de la qualitat del producte dins del procés de fabricació de components i s’ha desenvolupat un sistema de gestió de la informació del control de qualitat d’acord amb els estàndards del client. El sistema actua immediatament davant les desviacions de qualitat, i comparteix informació a temps real amb el client. Aquesta solució combina tecnologies de macrodades, cadena de blocs i impressió 3D.

La solució Gescal vol eliminar la bretxa que hi ha entre la gestió del proveïdor i l’entrega de resultats al fabricant a partir de focalitzar la gestió de la qualitat en aquells aspectes amb impacte real en el client final i en la possible afectació en problemes de reclamació al mercat. Així doncs, la solució elimina aquells aspectes de control de qualitat que poden ser superflus i orienta al proveïdor cap als problemes reals productius (aturament de la producció, rebutjos) o cap als danys en la satisfacció del client final (mal funcionament, reclamacions).

El projecte Gescal va començar el setembre de 2018 i va acabar el març de 2019, i va durar 7 mesos. Coordinat per CIAC, el clúster d’automoció de Catalunya, està participat per Tecnomatrix BCN, NISSAN, BETWEEN i Eurecat, que ha col·laborat en el projecte mitjançant la Unitat d’IT Security, experta en sistemes de ciberseguretat, cadena de blocs i criptografia per a la gestió i la transmissió de paquets d’informació.

Dades generals

Projecte

GESCAL – Desenvolupament d’una solució col·laborativa a temps real per optimitzar la gestió del control de qualitat de components del sector de l’automoció

Referència projecte

AEI-010500-2018-144

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme dins el programa de suport a les AEI per contribuir en la millora de la competitivitat de la indústria espanyola.