GLOMICAVE EURECAT

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial.

El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt.

La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals no experts, a identificar i comprendre nous vincles entre genotips i fenotips.

Els principals objectius del projecte GLOMICAVE són:

  • Integrar conjunts de dades multi-òmiques de manera coherent i normalitzada.
  • Extraure coneixement sobre les relacions multi-òmiques analitzant recerca disponible, descobrint així nous vincles genotip-fenotip desconeguts.
  • Promoure una estratègia d’integració computacional multi-òmica de dades estructurades i no estructurades basada en algoritmes variats.
  • Desenvolupar una plataforma basada en anàlisis de Big Data i d’Intel·ligència Artificial, centrada en l’usuari per facilitar la integració multi-òmica i l’associació genotip-fenotip.

La innovació impulsada pel projecte GLOMICAVE es validarà en 3 sectors industrials diferents com són la ramaderia, l’agro-biotecnologia i el medi ambient, abordant reptes específics en 6 casos de negoci (tecnologia de reproducció animal, qualitat de la carn, creixement i qualitat de la fruita, creixement de les plantes, eliminació i recuperació de fòsfor i producció de bioenergia en el cicle de l’aigua urbana).

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Ciències Òmiques, la Unitat de Big Data & Data Science, la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada, la Unitat de Desenvolupament de Software, la Unitat de Residus, energia i impacte ambiental (WEEI), la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) i el departament de Consultoria.

GLOMICAVE compta amb un consorci format per 15 socis d’Espanya, França, Alemanya, Portugal, Bèlgica i Dinamarca.

GLOMICAVE LOGO EUT

Dades generals

Projecte

GLOMICAVE – Integració de dades òmiques globals en els sectors animal, vegetal i mediambiental

Referència del projecte 

H2020-NMBP-TR-IND-2020- 952908

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria NMBP-TR-IND-2018-2020: Transforming European Industry

Web del projecte

www.glomicave.eu