GoLacteos Eurecat

El projecte GO LACTEOS té l’objectiu de dissenyar metodologies i tècniques analítiques adequades per identificar i quantificar els diferents tipus de llets (vaca, ovella i cabra) emprats en la fabricació dels formatges de mescla. La correcta identificació i quantificació de les llets permetran garantir la transparència, la competència legal i augmentar la confiança del consumidor en el producte.

Durant el desenvolupament del projecte, s’investigaran les variables, tant relatives a la composició com als diferents processos de fabricació, que puguin afectar la correcta quantificació en els formatges de mescla existents al mercat.

El projecte GO-LACTEOS representat per l’Organització Interprofessional Làctia (Inlac) i liderat per la Unitat de Ciències Òmiques del centre tecnològic Eurecat  compta també amb la participació de i Zeu-LAB. Com a membres subcontractats participen en el projecte el Centre Tecnològic Agroalimentari de Lugo (CETAL), l’Aula de Productes Làctics i Tecnologies Alimentàries (APLTA) i NOVADAYS, S.L.

El projecte compta amb un pressupost de 59.305,02€, finançat per la Unió Europea en un 53%.

Dades generals

Projecte

GO LACTEOS – Identificación y cuantificación de Componentes lácteos empleados en la fabricación de los quesos de mezcla.

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) en un 47%, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural, i pel Fons Europeu Agrícola en Desenvolupament Rural (FEADER) en un 53%.

Pressupost i finançament

Pressupost: 59.305,02€
Subvenció: 59.305,02€ (100%)