GRAPE EURECAT

Desenvolupament d’un dispensador de feromones autònom per al control de plagues d’insectes en la vinya mitjançant un robot terrestre autònom equipat amb un braç robòtic.

El projecte GRAPE (GroundRobot for vineyArd Monitoring and ProtEction) és un experiment Echord ++ sobre Robòtica Agroalimentària. El projecte desenvolupa també intel·ligència on-board, que va des del desenvolupament d’algoritmes de navegació autònoms fins a la percepció i la manipulació. El sistema pot navegar de forma autònoma sobre diferents tipus de terreny en vinyes, estimar la collita i detectar i monitoritzar la salut de les vinyes. La localització es basa en la hibridació del GNSS (Global Navigation Satellite Positioning) i sensors locals. El robot està equipat amb escàners làser que es concatenen a través del temps i de l’espai per generar una reconstrucció tridimensional de les plantes. Això serveix tant per al seguiment del creixement com per a la planificació de tasques de manipulació.

El consorci del projecte està format per Eurecat, la Universitat Politècnica de Milà i Vitirover. El projecte GRAPE està subvencionat pel programa Echord ++ (European Coordination Hub for Open Robotics Development) de la Comissió Europea.

Dades generals

Projecte

GRAPE – Ground Robot for Vineyard Monitoring and Protection

Programa i convocatòria

Aquest projecte ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la investigació, el desenvolupament tecnològic i la demostració. Núm. 601116