H-LEAF EURECAT

Nova tecnologia per a la generació d’hidrogen verd.

El projecte H-LEAF desenvolupa un electrolitzador de PEM (Proton Exchange Membrane) basat en una nova tecnologia nacional patentada.

H-LEAF es centra en la investigació de nous components, materials, recobriments i processos escalables i sostenibles per superar les limitacions actuals a la provisió de materials per a la producció d’hidrogen, vitals per la transició energètica a Espanya.

El projecte impulsa investigacions científiques per obtenir nous dissenys d’elèctrodes i membranes mitjançant tècniques d’impressió industrial escalables i lliures de substàncies químiques perfluorades.

H-LEAF desenvolupa noves plaques bipolars utilitzant tecnologies com a substrat d’acer inoxidable estampat i impressió 3D amb pols de titani reciclat, així com recobriments protectors contra la corrosió avançats. Aquestes plaques substituiran les actuals, reduint costos i permeten la fabricació en sèrie.

A més, el projecte aborda la compressió d’hidrogen mitjançant un nou sistema de pistó amb materials avançats.

El resultat final serà un demostrador avançat, reflectint el know how del consorci i aconseguint un TRL 6, amb un electrolitzador de potència de fins a 1 kW validat en banc d’assajos. Aquest demostrador permetrà avaluar les característiques finals del nou sistema i els components desenvolupats.

Eurecat participa en el projecte H-LEAF a través de quatre Unitats:

  • La Unitat d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats exerceix de coordinadora i desenvolupa els conjunts d’elèctrodes de membrana (MEA) i stack, formula tints H-LEAF per a electrocatalitzadors i membranes i valida els MEA i l’electrocatalitzador de fins a 1kW.
  • La Unitat de Tecnologia Química desenvolupa una nova membrana lliure de substàncies perfluoroalquilades (PFAS).
  • La Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics desenvolupa nous recobriments protectors per plaques bipolars fabricades mitjançant impressió 3D de pols de titani reciclat.
  • La Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental (WEEI) realitza l’anàlisi de cicle de vida dels components i metodologia H-LEAF.

El multidisciplinar consorci de H-LEAF està format per empreses i centres tecnològics.

LOGO H-LEAF EURECAT

Dades generals

Projecte

H-LEAF – Nova tecnologia H-LEAF per a la generació d’hidrogen verd

Referència del projecte

MIG-20232060

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la convocatòria del programa “Misiones de Ciencia e Innovación”en el marc de iniciativa “Transmisiones 2023”

ODS relacionats

6. Aigua neta i sanejament

7. Energia assequible i no contaminant

8. Treball decent i creixement econòmic

9. Indústria, innovació i infraestructura

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsables

13. Acció pel clima

17. Aliances per a assolir els objectius