HACDOS EURECAT

Generació solar d’hidrogen a partir d’aigües residuals en panells fotocatalítics econòmics i escalables.

El projecte HACDOS pretén dissenyar, produir i validar panells fotocatalítics solars de baix cost per a la producció d’hidrogen a partir d’aigües residuals. Aquest procés comporta la degradació de contaminants aquosos, majoritàriament orgànics, mitjançant reformat fotocatalític solar en condicions anaeròbiques amb producció d’hidrogen concomitant.

HACDOS se centra a augmentar el procés i la validació a escala pilot d’aquesta tecnologia, utilitzant aigües residuals com a matèries primeres i sota la llum solar natural.

Entre altres, els paràmetres clau de rendiment monitoritzats són l’eliminació de contaminants, la productivitat i puresa de l’hidrogen, el temps de residència hidràulica i la durabilitat i robustesa en condicions d’operació a llarg termini de la planta pilot.

HACDOS abordarà la viabilitat tecnoeconòmica de la implantació de la tecnologia en diferents indústries i escenaris, desenvolupant una estratègia de captació al mercat i un model de pla de negoci integral. L’objectiu final és consolidar un model basat en la fotocatàlisi solar assequible com una opció de valorització d’aigües residuals viable i rendible per a la producció d’hidrogen verd.

El sistema modular HACDOS és més eficient, més barat i fàcilment escalable en comparació amb altres sistemes equivalents existents al mercat, la qual cosa facilita la seva implantació en un ampli rang d´escales industrials.

Eurecat participa en el projecte HACDOS a través de la seva Unitat de Tecnologia Química, liderant i promovent la implantació de processos relacionats amb la producció d´hidrogen a partir de energia renovable.

A banda d’Eurecat, el consorci del projecte està format per tres entitats més: FACSA, ENAGAS i la Universitat Rovira i Virgili (URV).

HACDOS LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

HACDOS – Generació solar d’hidrogen a partir d’aigües residuals en panells fotocatalítics econòmics i escalables

Referència del projecte

CPP2021-008619

Programa i convocatòria

Projecte finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea-NextGenerationEU/PRTR