HIPERMAT EURECAT

Components de forn més sostenibles mitjançant un disseny avançat i un monitoratge continu del component per al desenvolupament de materials i recobriments.

El projecte HIPERMAT impulsa estratègies i eines per a un desenvolupament eficient de nous aliatges i components que operen a altes temperatures i ambients corrosius.

HIPERMAT inclou la integració i la validació d’aquests materials a través de tecnologies de fabricació avançades en components finals d’alt rendiment. Aquests components tindran una vida útil estesa amb més eficiència, la qual cosa permet reduir el consum d’energia i matèries primeres.

L’estampació en calent és un procés de transformació clau en la transició cap a una mobilitat neutra en emissions, ja que permet fabricar components d’automòbil més lleugers.

Tot i això, es tracta en si mateixa d’una indústria intensiva en consum energètic i en la qual també intervenen altres processos de transformació, com la fosa o la forja, presents a través de la fabricació dels components de molts dels equips integrats en aquesta tecnologia.

En aquest context, millorar l’impacte mediambiental de la cadena de valor de l’automòbil també implica millorar l’eficiència dels processos de fabricació de materials i components metàl·lics involucrats.

Eurecat participa en projecte HIPERMAT a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, encarregada de la caracterització tribològica a alta temperatura dels nous materials i la seva posterior caracterització microestructural.

HIPERMAT, coordinat pel Centre de Recerca Metal·lúrgica AZTERLAN, compta amb la participació de 14 socis de set països europeus.

HIPERMAT EURECAT LOGO

Dades generals

Projecte

HIPERMAT – Disseny avançat, monitoratge, desenvolupament i validació de nous materials i components d’alt rendiment

Referència del projecte

958196

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins de la convocatòria SPIRE-08-2020 – Novel high performance materials and components (RIA)

Més informació sobre el projecte

HIPERMAT