hyprint eurecat

El projecte HYPRINT té com a objectiu principal realitzar investigació industrial sobre HyLEDs per tal d’aconseguir la seva impressió per mètodes industrials a l’aire. Els HyLEDs són dispositius optoelectrònics formats per diferents capes impreses molt primes que són depositades mitjançant diferents tècniques d’impressió. D’aquesta manera es reduiran els costos de producció, amb la finalitat d’aplicar-los en béns de consum i diferents sectors industrials com el dels electrodomèstics, l’automòbil, pigments i tintes, la senyalització i l’etiquetatge.

HYPRINT és un projecte iniciat al novembre de 2014 que finalitzarà el primer trimestre de 2018. El projecte compta amb un pressupost de més de 9 milions d’euros i un consorci integrat per TAURUS R&D, TORRECID, GRÁFICAS VARIAS, IMPLASER, TECNOSEÑAL, TECNOVE i FICOSA com a principals empreses dels sectors implicats. A més, participen els centres tecnològics Eurecat, Cemitec i Ikerlan i el centre de recerca ICIQ.

Dades generals

Projecte

HYPRINT – Dispositius híbrids luminescents preparats per impressió per aplicacions en sectors industrials de gran consum.

Referència projecte

CDTI IDI-20141309

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria CIEN 2014 del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial) i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).